Search
 
Anne Hakkarainen

Peuran kanssa

Peuran kanssa

Olen Anne Maarit Hakkarainen. Elämälle utelias ihmettelijä, taiteilijasielu, jota inspiroi ihminen luonnossa ja luonto ihmisessä. Jatkuvasti muuntuva elämä kaikkeudessaan. Niin ihmisyys kuin jumaluuskin meissä jokaisessa. Sisäinen viisaus, intuitio, vahvasti toimintaani ohjaten.

Sytyn ja iloitsen yhdistämisen oivalluksista ja erilaisten asioiden, teemojen ja ajan laadun synkroniaymmärryksestä ja uusien kombojen synnystä. Todeksi tekemisestä arjen toimintaan. Tunnen elämän mielenkiintoiseksi ja kokonaisvaltaiseksi kudelmaksi, jossa kaikki liittyy kaikkeen.

Olen saanut kulkea vuosien aikana useiden viisaiden tietäjien ja oppaiden kanssa. Olen löytänyt heidän kauttaan erilaisia tapoja tiedostaa itsestäni mitä kannan mukanani ja mitä koen merkitykselliseksi elämän kokonaisvaltaisessa tasapainossa. Olen elämäni opetuksessa koko ajan. Avoinna löytöihin ihtessäni ja kaikessa ympäröivässä.

Polkuni

Koen kulkevani esivanhempieni polkua heiltä tiedon ja pyhän kutsun saaneena taiteen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, tietäjyyden ja jatkuvan luomisen tiellä. Lähisukuni juuret ovat Suomenselän erämailla, Kivijärven ja Keiteleen rannoilla, missä saan nyt asua ja elää vahvasti mukana luonnon sykleissä. Olen mehtäsuomalaisten ja karjalaisten sukujen jälkeläinen ja koen ihteni myös veden ja tuulen tuomaksi etsijänomadisieluksi, jonka sisällä sykkii niin skandinaavinen verenperintö kuin pyhiltä vuorilta annettu tunne ja vaikutus ja näistä kaikesta kokemuksen kautta syntynyt sydämen tieto.

Peuranluoman äiti Mehtäpeura, mystisen DeerMotherin tyttäriä, sielun oppaanani ja kanssakulkijanani yhdistäen kaikkea elämäni aikana oppimaani ja kokemaani uudella tavalla ja uudeksi luoden. Ammennan syvästä luontoyhteydestä, kansanperinteestä, suomen kielestä ja maailman mytologioiden aarteista . Yhtä lailla niin henkisestä kuin fyysisestäkin sukujatkumostani. Jo tapahtuneesta ja vielä tapahtumattomasta. Kaikki kun limittyy kaikkeen ja eri tason maailmat universumissa ovat minulle totta.

Olen opiskellut mm. tekstiiliartenomiksi, mindfulness- ja luontoyhteysohjaajaksi ja innovoivaksi tuotekehittäjäksi. Lisäksi minulla on opintoja erilaisista taide- ja kulttuuriopinnoista, itsetuntemuksen menetelmistä, astrologiasta, luontaishoidoista ja yritysjohtamisesta. Minulla on pitkä yrittäjäkokemus matkailu- ja tapahtumatuottaja- alalla ja palvelualalla.

Peuranluomassa yhdistyy kaikki nämä elämäni opit  ja eletyn elämän kokemukset, joista haluan nyt jakaa kanssamatkaajilleni taiteessani, tapaamisisissa ja erilaisen yhteisen toiminnan kautta.

#peuranluoma #mehtäLOVE #peuranluomaART #peuranluomaASTRO

 

 

 

Kehitämme yritystämme. Villi Peura oy on ollut mukana Luonnontuotteet pakettiin- yritysryhmähankkeessa 1.5.2021- 30.6.2022. Hanketta hallinnoi Keski-suomen maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Keski-Suomi ja hanketta rahoitti Keski-Suomen Ely-keskus maaseuturahastosta . Villi Peura oyn aputoiminimen www.peuranluoma.com sivut on rahoitettu tällä hankkeella.

Taide